การตรวจ/การผ่าตัดผ่านกล้อง

ในปัจจุบัน การผ่าตัดมีความก้าวหน้า และพัฒนาด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี รวมทั้งเครื่องมือต่างๆเป็นอย่างมากทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีขึ้น มีแผลผ่าตัดเล็กลงนอนโรงพยาบาลน้อย ใช้เวลาพักฟื้นน้อยลง สามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น โดยแพทย์สอดกล้องผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปในช่องท้อง ทำให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยโรค และดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เช่น มดลูก ปีกมดลูก รวมทั้งสามารถทำผ่าตัดได้ในขณะเดียวกัน โดยเปิดแผลเล็กๆ 2-3 แผล ขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตรเท่านั้น และสามารถทดแทนการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบดั้งเดิมที่ต้องเปิดแผลกว้างได้เก็บทั้งหมด โดยเป็นที่นิยม และยอมรับในต่างประเทศ ทั้งยุโรป และสหรัฐอเมริกา

 

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มี 2 ประเภท คือ

 1. Laparoscopy คือ การใช้กล้องส่องเข้าไปดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เพื่อวินิจฉัย และทำการผ่าตัด โดยมีแผลเล็กๆ 2-3 แผล ขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตร
 2. Hysteroscopy คือ การส่องกล้องในโพรงมดลูก โดยผ่านทางปากมดลูก เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติในโพรงมดลูก และสามารถทำการผ่าตัดโดยไม่ต้องเปิดแผลหน้าท้อง และผนังมดลูก เพื่อเข้าไปตัดเนื้องอกในโพรงมดลูก

โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง Laparoscopy

 • ถุงน้ำที่รังไข่ หรือซีสต์ที่รังไข่ (Ovarian cyst)
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis หรือ Chocolate Cyst)
 • พังผืดในอุ้งเชิงกราน หลอดมดลูกตีบตัน
 • ผู้มีบุตรยาก ใช้วิธีนี้เพื่อฉีดสีตรวจดูท่อนำไข่
 • ตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • ปวดประจำเดือน หรือปวดท้องน้อยเรื้อรัง
 • เนื้องอกมดลูก โดยตัดเฉพาะเนื้องอก หรือตัดทั้งตัวมดลูก
 • การทำหมัน
 • Hysteroscopy
 • เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก โดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ติ่งเนื้อ (Polyp) เนื้องอกมดลูก พังผืดในโพรงมดลูก
 • เยื่อบุโพรงมดลูกหนา
 • ตรวจหาความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูก
 • ตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก หรือแท้งบ่อยๆ
 • การนำห่วงอนามัย หรือสิ่งแปลกปลอมในโพรงมดลูกออก

Hysteroscopy

 • เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก โดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ติ่งเนื้อ (polyp) เนื้องอกมดลูก พังผืดในโพรงมดลูก
 • เยื่อบุโพรงมดลูกหนา
 • ความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูก
 • ตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก หรือแท้งบ่อยๆ
 • นำห่วงอนามัย หรือสิ่งแปลกปลอมในโพรงมดลูกออก

ข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้อง

 1. แผลผ่าตัดเล็กกว่า โดยแผลยาวประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตรเท่านั้น
 2. เจ็บแผลน้อยกว่า เนื่องจากความบอบช้ำจากการผ่าตัดน้อยกว่า
 3. นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ 1-3 วัน
 4. หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะฟื้นตัวได้เร็ว ระยะเวลาพักฟื้นน้อยกว่า สามารถกลับไปทำงาน หรือกิจวัตรประจำวันได้ภายใน 7-10 วัน
 5. โอกาสเกิดพังผืดในช่องท้องน้อยกว่า
 6. ในกรณีส่องกล้องผ่าตัดเนื้องอกในโพรงมดลูก ทำให้หลีกเลี่ยงการมีแผลที่หน้าท้อง และแผลที่ต้องเปิดมดลูก

Visitors: 44,130